Rozszerzenia

Twarda spacja po nazwie miasta

 • Zamienia spacje
 • Znajduje nazwę miasta w podstawowej formie i zamienia spację na twardą spację

 • Zastosowanie
 • Ma to zastosowanie przy automatycznym podlinkowaniu fraz miast - ReReplacer itp.

Zaawansowane odnośniki

 • Bezpieczne linki
 • Sprawdza linki i dodaje spację przed i po linku w razie braku, dzięki czemu linkowana fraza zawsze będzie poprawna w tekście

 • Sprawdzanie linków
 • Sprawdza liczbę poprawnych oraz niewłaściwych linków w tekście i podaje ich ilość

Zamiana akapitów tytułowych na nagłówki

 • Pogrubienia, bądź akapity
 • Wyszukuje w tekście odpowiednio pogrubień, lub akapitów które później zamienia odpowiednio na wybrany nagłówek od H1 do H6

 • Zakres znaków
 • Dodatkowo dla wyeliminowania błędów zamiany należy ustawić zakres znaków od 0 do 1000, który zostanie zamieniony